Друштво

Прекомерна загађеност ваздуха у Београду као и у другим градовима у Србији

Како интернет портал Буђење сазнаје, заштитник грађана Зоран Пашалић покренуо је поступак контроле Министарства заштите животне средине Србије.

То министарство, по његовим речима, „У дужем временском периоду није спровело ниједну конкретну меру“ поводом жалби грађана на прекомерну загађеност ваздуха, саопштено је данас из те независне институције.
Наводећи да је поступак покренуо по сопственој иницијативи, Омбудсман је подсетио да је „још 2018. године“ квалитет ваздуха у Србији званично био оцењен „Трећом категоријом“ прекомерно загађен ваздух био је регистрован у Београду, Краљеву, Ваљеву, Крагујевцу, Суботици, Сремској Митровици, Панчеву, Ужицу, Смедереву и Косјерићу.

– Тренд из 2018. године настављен је и у 2019. години. Прекомерна загађеност ваздуха у Београду као и у другим градовима у Србији у којима су последњих месеци такодје забележене високе концентрације суспендованих честица ПМ 10 и/или ПМ2,5 оправдано су узнемириле јавност и грађане и недвосмислено указале на неопходност предузимања хитних мера у циљу успостављања препоручених безбедносних граница за квалитета ваздуха – навео је заштитник грађана.
Он је затражио од Министарства заштите животне средине да објасни “ Из којих разлога, упркос негативним оценама квалитета ваздуха у 2018. години, није благовремено предузело или предожило конкретне мере у циљу смањења загадјења ваздуха и унапређења енергетске ефикасности“.

– С обзиром на то да стручна јавност указује на више различитих узрочника загадјења ваздуха, и то на сагоревање угља лошег квалитета у термоелектранама, интензивнији саобраћај, индивидуална ложишта и тренутне временске услове, да ли је Министарство животне средине извршило анализу основних, доминатних узрочника високог степена загадјења појединачно по градовима и јединицама локалне самоуправе – упитао је Омбудсман.

Затражио је од Министарства и обавештење да ли је у односу на утврдјене најзначајније узрочнике загадјења ваздуха предвидело и предложило предузимање хитних краткорочних и дугорочних мера у циљу њиховог сузбијања, да наведе које су то мере, а уколико то није учињено, да објасни из којих разлога то није урађено.

Загађенији ваздух у Београду него што нам представљају
АЛАРМАНТНО: У 10 градова у Србији ваздух прекомерно загађен
Омбудсман је позвао Министарство да одговори на питање да ли се јавност редовно и потпуно информише о тренутном стању, односно „да ли се градјанима пружа довољно података о врсти и обиму информација о измереним вредностима, њиховом значају, као и о утицају које измерене вредности загађујућих материја могу имати на њихово здравље“.

У саопштењу се наводи да Министарство заштите животне средине има рок од 15 дана да достави тражена објашњења и додаје да ће након сагледавања одговора и процене, омбудсман обавестити јавност о даљим корацима.

Comment here